Justine Mol
    • AbonnerenBericht voor ouders van jonge kinderen.

Heb jij ervaring met NVC in de opvoeding, of ga je binnen nu en 6 maanden een cursus/ training volgen over NVC in de opvoeding? 

Erasmus Medisch Centrum is een grootschalig onderzoek gestart naar opvoedondersteuning en is op zoek naar deelnemers. Het doel is om een overzicht te krijgen van activiteiten die de beste ondersteuning bieden om zo het aanbod te verbeteren.

Voor het onderzoek is het Erasmus Medisch Centrum op zoek naar ouders/ verzorgers met een kind in de leeftijd van 0-7 jaar die in de afgelopen zes maanden hebben deelgenomen aan een opvoedprogramma of die van plan zijn hier binnen de komende zes maanden aan deel te nemen.

We nodigen je uit om je ervaring met Geweldloze Communicatie in de opvoeding te delen in dit onderzoek. Zo kan je meehelpen om meer (h)erkenning te krijgen voor het proces ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

https://www.ouderscentraal.nl/deelnemers-gezocht-voor-onderzoek-naar-opvoedondersteuning/