Justine Mol
    • AbonnerenNewsletter march 2012Nieuwsbrief maart 2012

In November 2011 I was assaulted in my house by two men. I was threatened, tied, wounded and robbed. My trainings often have the title ‘Stay connected, whatever happens’. I always wondered if I would be able to do so in a situation of serious violence. I am very grateful that I was able to walk my talk. Hear my story in this film on Vimeo.com.Op 23 februari stond in de Telegraaf dat ik op 22 november in mijn huis overvallen was en dat ik daar geweldloos mee was omgegaan. Dit zorgde voor enkele radio en televisieoptredens.

  • Artikel in de Telegraaf van 23-02-12 (link)
  • Vara radioprogramma Spijkers met Koppen, interview door Felix Meurdes en Dolf Janssen (link)
  • Vara radioprogramma De Gids.FM op 28-02-12 (link)
  • Op 16 maart was ik in het tv programma Gelderland Vandaag van Focuz TV. (link)

Een collega uit Nieuw Zeeland vroeg mij of ik een interview in het Engels had, zodat hij dat kon delen met zijn netwerk. Dit was aanleiding tot het maken van een filmpje in het Engels. Het filmpje is te zien via de website van Vimeo. De opnames waren per ongeluk overdwars gemaakt. Ik dank mijn webmaster Jack Tummers voor het komen met een creatieve oplossing.

Ik heb in de afgelopen maanden heel wat verhalen gehoord van mensen die zelf een overval of een andere gewelddadige situatie hadden meegemaakt. Ik was geraakt door de openhartigheid van hen die me vertelden op welke reacties ze tevreden terugkeken en wat ze graag anders hadden gedaan. Ik realiseer me dat we van elkaar kunnen leren als we onze ervaringen delen. Mijn belangrijkste motivatie om met mijn verhaal de publiciteit op te zoeken was het vervullen van mijn behoeften aan inspireren, leren en delen.

nieuwsbrief januari 2012

’s Ochtends word ik wakker en glimlach.

Vierentwintig gloednieuwe uren liggen voor me.

Ik neem mij vóór ieder moment ten volle te leven

en met mededogen naar alle levende wezens te kijken.

uit Adem in, adem uit van Thich Nhat Hahn.

Dit las ik op de ochtend van 22 november 2011, een paar uur voordat ik overvallen werd in mijn huis, vastgebonden, verwond en beroofd. Ik schreef hierover een boekje ‘Ik werd overvallen, geweldloos antwoord op geweld‘, dat vanaf 3 februari te koop is (48 pagina’s, € 7,50) . Het is mijn intentie mensen te inspireren tot een houding en de daarbij passende taal van mededogen en verbinding, wat er ook gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat die ons gelukkiger en onze samenleving gezonder zullen maken.

lees verder / read more »

Festival van de Geweldloze Communicatie

Van 10 t/m 12 februari vindt het jaarlijkse festival van de geweldloze communicatie plaats. De vrijdag is een Inspiratiedag Levenverrijkend Onderwijs. Ik zal op deze dag een plenaire lezing geven over hoe je kunt communiceren met jongeren en een workshop.  De zaterdag is een kennismakingsdag en de zondag is een verdiepingsdag.  Op de zaterdag zal ik een workshop over Zen-coaching geven. Laat je inspireren en dompel jezelf een of meerdere dagen onder in een gc bad.

Newsletter october 2011Nieuwsbrief oktober 2011

A Zen Coaching experience

A coachee and I agreed on a seven session series of an hour once a week. I noticed that she had the habit of saying ‘yes but …’ after she had mentioned something that she liked doing or a conversation she had enjoyed. On my question if she could allow the negative thoughts and the feelings of frustration or sadness she said yes and we explored the negativity. Her yes was a hesitant yes, so I explained that zen-coaching is not about trying to allow what is there because you think that will help, but being honest and allowing only what is really welcome.

This was an eye-opener for her. She is 64 and all her life she had understood from all the books she read that trying to welcome negative thoughts and feelings would make them dissolve. She tried so hard that she got stuck in them. So now she started saying ‘no, I don’t want to’ to my question ‘can you allow this feeling of frustration?’ and when she said no to it there came a peace over her. She could finally stop pushing herself.

A month after the last session she told me she was much happier than before. When she became aware of a moment of joy inside she nourished it so that it lasted longer. She discovered that there was so much to be grateful for.

what I learnt from this journey is not to stick to one theory or method. Allowing anger and fear can be a powerful tool to digest and transform them. When it does not enrich someone’s life any longer, there are other options.

So far my story.

Warm feelings for all other zen-coaches,

Justine Mol

Justine Mol

GROK heeft een tweede druk

De tweede druk van GROK is uit en te bekijken en bestellen bij www.Earthgames.nl . Dit spel, dat ik in samenwerking met Earthgames en Studio Vliegvis uit het Engels heb vertaald en bewerkt, geeft woorden aan gevoelens en behoeften. Ervaring heeft geleid tot enkele aanpassingen, waarvan het vergroten van de letters op de kaarten de meest opvallende is.

Om het verschijnen van de tweede druk te vieren geven Anne Mijke van Harten van Earthgames en ik drie GROKparties op 19 oktober, 22 november 2011 en 30 januari 2012 in Loenen (G). Je kunt je opgeven via de site van Earthgames.

De volgende drie onderwerpen gaan over opvoeden, onderwijs en leren. Voor mij zijn ze alledrie gebaseerd op een levensvisie die ik herken als de mijne. Verbinding maken vanuit een open geest en een open hart.

EDUCARE, tijdschrift over leven en leren met kinderen, biedt een gratis digitaal proefnummer aan. Kijk hier voor  meer informatie.

ARTIMEDES, begeleiding bij (thuis)onderwijs en opvoeding.

Graag noem ik de website van Artimedes omdat ik Hannah de Vos-Beckers, oprichter van de school Aventurijn in Loenen (G) ken als een vrouw die Geweldloos Communiceren heeft geïntegreerd in haar wezen en werken.

lees verder / read more »

nieuwsbrief september 2011

Een aantal jaren geleden richtte ik met Jan van Koert en Martin van der Meulen de KRING voor Nederlandstalige trainers in geweldloze communicatie op. Kort daarna besloot ik mijn jaarlijkse overeenkomst met het internationale Centre for Nonviolent Communication niet te vernieuwen. Dit betekende automatisch mijn vertrek uit de KRING. Inmiddels is de KRING open voor zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde trainers en heeft ongeveer 40 leden. Ik wil daar bijhoren en heb me opnieuw aangemeld. De KRING heeft een website  www.geweldlozecommunicatie.org .

Het boek The Compassionate Classroom van Sura Hart en Victoria Kindle Hodson is vertaald. Het heet De Veilige School. Op 4 en 5 oktober geven José Boone, Harald Borjans en Karin Ferfers een training n.a.v. dit boek. Zie training . Het boek is te bestellen via de webwinkel van Daimoon .

Woensdag 12 oktober start een coachopleiding die ik samen met Steef Athmer geef. Deze serie van 7 woensdagen eens per maand is speciaal voor mensen die werken in het onderwijs of de kinderopvang. We hebben ons aangemeld bij de BKK, dus voor kinderopvangers is de aanvraag van subsidie moglijk. Zie coachopleiding voor uitgebreide informatie.

Graag zet ik tot slot mijn individuele coaching in het zonnetje. Ik combineer Geweldloos Communiceren met zen-coaching. Ik werk in sessies van ongeveer een uur één-op-één, met gezinnen en met (echt)paren. Pubers vertellen dingen die ze, thuis alleen met hun ouders, voor zich houden. Partners leren elkaar verstaan en vinden nieuwe wegen om zichzelf te manifesteren. Er was eens iemand die na vijf minuten de rust in zichzelf vond die ze al weken kwijt was. De rest van het uur probeerde ze deze ervaring te ontkennen, vervolgens te begrijpen en tot slot te omarmen. Ik vraag € 60 voor een sessie en spreek graag een serie van 5 of 7 of 10 sessies af. Ik ontvang mijn gasten met genoegen in mijn boshuisje te Vorden. Telefonische sessies zijn ook mogelijk. Aan de telefoon is het oor maar een paar centimeter van elkaars stem verwijderd.

nieuwsbrief maart 2011

Er ging iets mis met de domeinnaam comma2me en daardoor kun je niet meer via www.comma2me.nl op mijn site komen. www.justinemol.nl is nu de ingang. Het vraagt dus wat doorzettingsvermogen om mij te vinden. Ook via googlen op Justine Mol is er geen probleem. 

Op 19 februari stond ik met een stand op het Boekenfestijn in Zeist. Ik werd daar geïnterviewd door Koos Nijholt van Utopia radio. Op www.utopiaradio.com kun je dit en andere interviews beluisteren. Ga naar – archief – special het Boekenfestijn – en je vindt mij van 2.20 minuten tot ongeveer 2.37 minuten.

HET boek van Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie, heeft een nieuwe, volledig herziene editie. Het is een project van Jan Carel van Dorp en als gebonden versie uitgegeven bij Lemniscaat. Als ik het lees denk ik: “Heerlijk. Het heldere en aangrijpende verhaal van de vader van geweldloos communiceren in een taal die past bij mij en mijn cultuur.”

Marian van den Beuken, coach, bewustzijnstrainer en dialoogbegeleider, schrijft in haar nieuwsbrief over geweldloos communiceren:

Ik heb mijn vraagtekens bij het voortdurend nastreven van geweldloze communicatie. Het is een mooi principe, en ik ga ervoor, maar soms moet ik me gewoon uiten in mijn onvolkomenheid, anders raak ik steeds verder uit het contact. Niet dat ik er een hobby van wil maken, maar soms is alles door een werkzaam overlevingspatroon zo mistig dat ik er alleen maar met geweld uit kan breken. En o, wat is het helend als de ander het dan gewoon bij mij kan laten.

Als ik zelf even niet geweldloos kan communiceren, is het heerlijk als anderen dat geweld niet op zichzelf betrekken, maar mij kunnen zien in mijn zich ontvouwende proces. Dat vraagt wel veel, dat veronderstelt een grote mate van heiligheid, dat weet ik ook wel.

Zelf vind ik het fijn als ik af en toe op een directe manier feedback krijg, ook al voelt het in eerste instantie als een koude plens. Dat helpt me sneller mijn krachtbron weer aan te spreken.

Kunnen we elkaar de ruimte geven om als het nodig is, even onze emoties uit te freaken? En durven we die ruimte ook af en toe te nemen? Kunnen we onszelf en elkaar in onze onvolkomenheid accepteren?

(de hele nieuwsbrief vind je op www.gevoeligheidalskracht.nl)

 

In mijn ogen is dit een oproep af en toe te mogen jakhalzen. En dat het een zegen is als er een giraf in de buurt is om de jakhals zonder oordelen aan te horen en te laten uitrazen. Ik dank Marian voor deze herinnering. Als we koste wat kost giraf willen blijven, doen we onze spontaniteit en authenticiteit geweld aan.

 

Hieronder volgt het laatste nieuws over Hart voor Henk Haalboom, een zijtak van Comma2me. Ik kreeg van enkele lezers de opmerking dat zij zich ongemakkelijk voelen bij het vinden van informatie in deze nieuwsbrief die niet direct betrekking heeft op geweldloos communiceren. Heb je geen belangstelling voor dit initiatief  dan is dit voor jou het einde van de nieuwsbrief.

 

 

Op dinsdag 29 maart gaat het burgerinitatief ‘Hart voor Henk Haalboom’,  dat zich inzet voor de erkenning van zijn onschuld (Henk Haalboom zit nu ruim 9 jaar vast voor een moord, terwijl er geen hard bewijs is en er grote twijfels bestaan over de werkelijke toedracht) een petitie aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor veiligheid en justitie. Meer informatie vind je op www.onschuldiggevangen.nl. Via de site kun je de petitie ook ondertekenen.

nieuwsbrief, december 2010

Ouders Online en het tijdschrift Mijn Geheim (nr. 10/48) hebben zich gebogen over het thema ‘Straffen en belonen’. Via deze link kun je het artikel lezen dat ik voor dit project schreef. Een deel van dit artikel staat in het tijdschrift. Eenmaal op de site van ouders online kun je verder lezen over de resultaten van een enquete over dit thema en nog meer.  

In februari 2011 zal ik voor de derde maal mijn bijdrage leveren aan het Festival van de Geweldloze Communicatie in Rotterdam. Zie deze website voor het volledige programma. Dit jaar is een extra vrijdag opgenomen in het programma speciaal voor mensen uit het onderwijs. Wil je een folder met het programma van deze vrijdag ontvangen, stuur dan een mail naar info@justinemol.nl . Dan mail ik je die toe.

Graag vraag ik je aandacht voor
– een introductietraining van 6 woensdagavonden te beginnen op 2 februari in de Mol’s Hoop in Vorden.
– de coachopleiding van Steef Athmer en mij, die deze keer uit 7 zaterdagen bestaat en begint op 15 januari.
Informatie hierover vind je onder agenda en onder coachopleiding elders op de site.

Educare, hèt blad voor vernieuwing in onderwijs en opvoeding, heeft een digitaal proefnummer. Hier kun je dat aanvragen.

Graag je aandacht voor de cd Remembering van de Zweedse zangeres en GC-student Linda Pettersson Bratt. Luister en kijk zelf. De cd is te bestellen via www.amazon.com .

Ik sluit deze nieuwsbrief af met een gedicht van Henk Haalboom. Henk zit nu bijna 9 jaar gevangen voor een moord die hij niet heeft kunnen plegen en die waarschijnlijk nooit is gepleegd, zie www.onschuldiggevangen.nl voor zijn verhaal. Nu zijn gedicht.

Verwondering

Wanneer mijn vrijheid nabij is
morgen of de dagen daarna
vraag dan aan de mensen
mijn hand te pakken
en om mij heen te staan
als ik mijn eerste stappen
buiten zet, behoedzaam
om niet te vallen
in de stilte van het niets;
gun mij de verwondering
als ik God in mensen zie

nieuwsbrief, augustus 2010

Met plezier en voldoening geef ik individuele coaching en af en toe een lezing of training op maat. Steeds meer van mijn aandacht en tijd gaat naar de nieuwe loot aan mijn boom, Hart voor de zaak Henk H. De website www.onschuldiggevangen.nl breidt zich uit (volgende week met een 45 pagina’s tellend document Achtergronden). Ons uitgangspunt is; FEITEN IN PLAATS VAN VERWIJTEN. Tv-aandacht en publicaties in de media staan te gebeuren. Ik leer veel op het gebied van diplomatie, inleving, samenwerking, vertrouwen en geduld. Ben je nieuwsgierig geworden, dan kun je op de site lezen over de inns en outs van de moord die geen moord was. Er is ook de mogelijkheid een petitie te ondertekenen voor degenen die hun betrokkenheid willen omzetten in een daad.

Regelmatig  vragen mensen mij wanneer ik een open training aanbied, omdat ze mij graag een keer meemaken als trainer. Daarom heb ik voor dit najaar, samen met Steef Athmer, een training gepland van vier dagen (twee maal twee) op 8 en 9 oktober en 5 en 6 november. Het gaat om een basistraining + en is ook geschikt als je al ervaring hebt met geweldloos communiceren. Meer info vind je op de agenda van www.comma2me.nl

Daar vind je ook een workshop chi qong op 7 oktober. De energie waarin het werken voor de zaak van Henk H. mij brengt vraagt om een tegenhanger die ik vind in chi qong waar ik al een jaar of 10 mee vertrouwd ben. Ik wil de weldaad van deze bewegingsvorm graag delen en combineren met het geven van woorden aan wat dit bij een ieder teweegbrengt.

Naar aanleiding van mijn boek Opgroeien in Vertrouwen maakte Marina Noordergraaf deze slide show, de keerzijde van belonen . Ik vind het mooi gedaan en denk dat het in een paar minuten duidelijk maakt waar het mij om gaat. Als je facebookt of twittert kun je commentaar op de slideshow geven. Ik gun Marina een hele serie reacties.

Mijn laatste boeken Geweldig Communiceren met/voor Jongeren lopen lekker. De uitgever is tevreden met de verkoopcijfers en mij zijn die nooit hoog genoeg :-). Ken je de site en nieuwsbrief van Ouders Online? Daarop verscheen het volgende artikel ouders online .

Tijdens een conferentie voor Muziektherapeuten, waar ik een van de trainers was, hoorde ik een gedicht van Erich Fried dat mij raakte. Ik wil dat graag met jullie delen. Ik heb het vertaald uit het Duits.

wat het is

het is onzin – zegt het verstand

het is wat het is – zegt de liefde

het is pech – zegt de berekening

het is een en al pijn – zegt de angst

het is uitzichtloos – zegt het inzicht

het is was het is – zegt de liefde

het is belachelijk – zegt de trots

het is lichtzinnig – zegt de behoedzaamheid

het is onmogelijk – zegt de ervaring

het is wat het is – zegt de liefde

Nieuwsbrief, mei 2010

Leraar24

Op de site van Leraar24 staan drie filmpjes over Geweldloze Communicatie in het Onderwijs. Geweldloze Communicatie in het PO met Floor Dijkstra van Trainersgroep Weerbaarheid, Geweldloze Communicatie in het MBO met de trainers Helen Janssen en Martin van der Meulen en Geweldloze Communicatie tussen leraren met Justine Mol.

Mocht je willen bijdragen aan de verspreiding van GC binnen het onderwijsveld, dan kun je deze filmpjes via de site van Leraar24 doorsturen naar anderen.

Geweldloze Communicatie voor leraren »

Geweldloze Communicatie in het MBO »

Geweldloze Communicatie in het PO »

Geweldig Communiceren met Jongeren – Geweldig Communiceren voor Jongeren

Deze twee boeken kwamen in februari jl. op de markt. In de afgelopen drie maanden zijn er van beide boeken meer dan 500 verkocht. Ik dank al degenen die ze gekocht hebben en aan de verspreiding hebben bijgedragen. De boeken zijn o.a. te vinden op de website van het SLO, Nationaal Expertise Centrum Leerplanontwikkeling, zie leermiddelenplein. Mijn droom is dat de boeken klassikaal gebruikt gaan worden op een breed scala aan scholen voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar.

Druk jij je naar je kinderen anders uit dan naar je beste vrienden?

Om je bewust te worden van de taal die je/wij/opvoeders geneigd zijn te gebruiken naar kinderen toe geef ik je deze link naar een youtubefilmpje met een (Engelstalig) lied. Misschien inspireert dit je om een keer met je kinderen te praten op dezelfde toon en met dezelfde woordkeus als je zou gebruiken tegen je beste vrienden die een avondje op bezoek komen.  Wie weet, bevalt het je zo goed dat je het niet bij ‘een keer’ laat.

Op Zoek naar de Kleine Giraf

Samen met een paar enthousiaste mensen heb ik het afgelopen jaar gewerkt aan een herziene versie van een boekje voor kinderen van 8 à 9 jaar en hun ouders en leerkrachten ‘Op Zoek naar de Kleine Giraf’. Het boekje is klaar en kan besteld worden via De Kleine Giraf.

Coachopleiding

Steef Athmer en ik hebben na 2 leergangen van onze coachopleiding besloten in het najaar van 2010 drie verschillende stromen aan te bieden, een voor coaches die Geweldloos Communiceren willen toevoegen aan hun vaardigheden, een voor mensen die al (enigszins) vertrouwd zijn met Geweldloos Communiceren en coach willen worden en een voor mensen die in het onderwijs werken.

Zie voor meer info: Coachopleiding

Onschuldig Gevangen

In het voorjaar van 2006 ging ik als vrijwilliger van Humanitas een gevangene bezoeken, Henk H. Hij bleek veroordeeld te zijn tot 20 jaar voor een moord die nooit gepleegd is. Advocaat Knoops nam in 2006 de zaak op zich. Jacob Vis schreef een boek over de zaak, Het Rijk van de Bok. Dus wij vertrouwden op een herziening en spoedige vrijlating. Dit gebeurde niet.

Samen met een groep verontruste en betrokken burgers heb ik een platform opgericht ‘Hart voor de zaak Henk H.’ Wij hopen de heropening van de zaak te bevorderen door de publiciteit op te zoeken. Er is nu een website www.onschuldiggevangen.nl en er is een persbericht naar de media gegaan. Het is onze intentie de kracht van Geweldloos Communiceren in te zetten om een open gesprek over de ins en outs van deze zaak op gang te brengen, zonder verwijten en represailles.

Als woordvoerder van ‘Hart voor de zaak Henk H.’, voel ik me sterk en kwetsbaar tegelijkertijd. Ik kies voor deze rol, omdat waarheidsvinding en erkenning van wat waar is hoog in mijn vaandel staan. Niet vreemd als je je realiseert dat mijn voornaam Justine is.

Nieuwsbrief, 4 februari 2010

GEWELDIG COMMUNICEREN MET JONGEREN en GEWELDIG COMMUNICEREN VOOR JONGEREN

Het resultaat van een jaar schrijfwerk ligt op 11 februari klaar om gekocht en gelezen te worden. Ik heb genoten van het creatieve proces en van de samenwerking met collega’s en jonge mensen tijdens dit project. Ik ben heel benieuwd hoe het ontvangen zal worden. Ik hoop met deze boeken een essentiële bijdrage te kunnen leveren aan het aanpakken van wat ‘het jongerenprobleem’ genoemd wordt.

Klik hier voor een beschrijving. Wil je, als je daar zin in hebt en blij van wordt, deze boeken onder de aandacht brengen van (mensen die werken met) jongeren tussen de 13 en 20 jaar? Ik denk aan scholen, mbo’s en hbo’s, jeugdzorg en andere hulpverleners. Heb je een ingang bij relevante tv-programma’s, de politiek of bij tijdschriften? Ik houd me aanbevolen.

Op 13 en 14 februari zullen de boeken op de boekentafel liggen op de werkdagen geweldloze communicatie in Rotterdam. Voor informatie en aanmelding zie www.dagvandegeweldlozecommunicatie.nl. Op 14 februari geef ik daar twee workshops, één over geweldig communiceren met en voor jongeren en één over coaching.

Op 10 april geven Bart Landstra en Simone Rosier een basistraining Compassievol Communiceren met Pubers in Oegstgeest, zie http://www.groepswijs.nl/Groepswijs/Agenda.html

INTERVIEW OP DE RADIO BIJ DE BOEDDHISTISCHE OMROEP

Op 19 december was ik te horen op radio 5. Het onderwerp van het interview was Zen-Coaching. Klik op het pijltje om het te beluisteren.

[audio:https://www.justinemol.nl/wp-content/uploads/interview2.mp3]

CHI CONG EN COMMUNICEREN

Hieronder vind je informatie over een workshop van 7 dinsdagochtenden in de buurt van Vorden. Tevens bieden Marjolein Brugman, docent Chi Cong, www.dewilgenboom.nl, en ik de combinatie van Chi Cong en Geweldloos Communiceren aan in een- of meerdaagse trainingen. Iets voor in je bedrijf of op je school? Als aanbod in je spirituele centrum? Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact met mij op, info@justinemol.nl

MET CHI CONG EN COMMUNICEREN DIEP CONTACT MAKEN MET JEZELF

Chi CongWorkshop op het landgoed de Lindense Laak, een oase van rust en stilte waarin krachtige energieplekken liggen.

Chi Cong is een Chinese bewegingsleer met langzame vloeiende bewegingen waarbij het vooral om de innerlijke beleving gaat.7 dinsdagochtenden ga je ervaren wat bewust bewegen op steeds een andere energieplek met je doet. Hoe kan het verwoorden en  delen van deze ervaringen leiden tot een dieper inzicht in jezelf?

Data: 30-3, 6-4, 13-4, 20-4, 27-4, 11-5 en 18-5

Tijd: 10 tot 12 uur, graag om kwart voor 10 aanwezig

Prijs: € 175

Adres: Zomervreugdweg 3, Vorden

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Evelien Goedkoop, beeldend kunstenaar en eigenaresse van de Lindense Laak, www.evelien-art.nl

Aanmelden bij Evelien, telefonisch via 0575-551151, 06-24250460 of per email: evelien.art@planet.nl

ZI(J)N IN JEZELF

In september 2009 nam ik deel aan een bezinningsweek in Italië bij Villa FM met de titel Z(i)jn in jezelf. Wat ik daar beleefde werkt nog altijd door in mij. Ik heb mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten omarmd wat mij een allesomvattend geluksgevoel heeft gegeven. Ook al ben ik dat soms even kwijt, ik vind het altijd weer terug, inclusief de sfeer van de plek, de stemmen, de geuren, de smaak, de tinteling.

Krijg jij zin in ook zo’n week? Kijk dan op www.arcte.nl onder activiteiten. De week wordt begeleid door Maddy van der Kloet en Marlies Zijlstra en vindt plaats in Nederland van 1 – 5 maart en in Italië van 11 – 16 oktober.