Justine Mol
  • AbonnerenNieuwsbrief december 2012

Books and Articles
My book ‘De Giraffe en de Jakhals in ons’ is available in English now under the title THE GIRAFFE AND JACKAL WITHIN, with a foreword by Marshall Rosenberg. Here is a description:

Marshall B. Rosenberg, the founder of Nonviolent Communication, chose two animals to help convey his ideas with power and clarity: the jackal and the giraffe. They represent two qualities in us. The jackal is result-oriented, judgmental and authoritarian. The giraffe is both gentle and strong, regarding whatever comes up with kindness, communicating from his heart and seeking connection and clarity. In The Giraffe and Jackal Within, Justine Mol makes it clear that it is possible to accept and give space to the jackal, while at the same time, out of a deep desire to contribute to happiness and peace for all, being able to be a giraffe. The giraffe helps the jackal to express himself, so his ruthlessness can transform into compassion. Justine describes the characteristics of the jackal and giraffe sides of us, gives us tips and examples of how people speak in their jackal and giraffe moments. An inspirational book in which the reader can experience what Nonviolent Communication consists of.
Justine Mol writes, trains and coaches in the spirit of Nonviolent Communication according to the ideas of Marshall Rosenberg. She has also written Growing up in Trust: Raising Kids without Rewards and Punishment. (which can be ordered from the CNVC bookstore and through www.bol.com) The Giraffe and Jackal within can be ordered from the publisher SWP through this link or through www.bol.com.

Comma2Me
Mijn éénvrouwsbedrijf heette tot voor kort Comma2me. Ik heb besloten afscheid te nemen van deze naam om verschillende redenen. Ik moest vaak uitleggen wat het betekende of wat ik ermee bedoelde. Ik heb vooral de aandacht getrokken met mijn boeken. Daarom is de naam Justine Mol bekend geworden en niet Comma2me. Door een speling van het lot was ik mijn domeinnaam comma2me.nl al een tijdje kwijt en kan mijn website alleen nog geopend worden via www.justinemol.nl.
Ik kies nu van harte voor het voortzetten van deze lijn. Justine Mol is vanaf nu niet alleen mijn geboortenaam, maar ook mijn handelsmerk. Ik vind dat wel passen bij wie ik ben en waar ik voor sta. De verandering in mensen die ik ontmoet vindt met name plaats op de momenten dat er een persoonlijke verbinding is.
De website is al gedeeltelijk aangepast. Er wordt nog aan gewerkt.

My book ‘Opgroeien in vertrouwen’ has now, apart from a Dutch, English, German, Swedish and Polish version also an Italian one, Crescere nella Fiducia, isbn 978-88-97623-53-3.

Kåre Landfald
The founder of Zen-coaching gives the following QUICK CHOICE APPROACH…

Sometimes when we think that a decision we make is for life – where to live, career, partner, etc – the investment in the decision gets so great that it becomes hard to decide, and we start to think back and forth a lot. For most things, including many of the ‘big’ decisions, however, we can simply decide based on what feels lightest in the moment, and make a new and different decision when inner and outer conditions change, or our insight grows.

We don´t need to think a lot to make good decisions. We can keep using this basic tool below moment to moment until it becomes a habit to navigate life in this way. We can use it for big as well as small decisions – which job to choose, or which food to eat for lunch.

 1. What qualities of being are important for you to live?
 2. What do you want to decide about now/today?
 3. What are the options you see? (including the option of doing nothing, right now)
 4. For each option:
  • imagine how it would look and be if you chose that.
  • notice whether your body relaxes and lightens up, or contracts and feels heavy with this option
 5. Choose the lighter and more expanded option – just because you can!

More about zen-coaching on www.zen-coaching.com.

Triple P
In de NRC next van 26 november verscheen een artikel van de hand van Gabriëlle Jurriaans, afkomstig uit de jeugdhulpverlening, met kritische kanttekeningen over Triple P, een opvoedingsmethode die in 2004 door de Nederlandse overheid is aangekocht en waarin inmiddels 10.000 hulpverleners zijn opgeleid. Ik heb contact gehad met Gabriëlle en zij betreurde het dat verschillende bronnen, waaronder Geweldloos Communiceren en mijn boek ‘Opgroeien in Vertrouwen’ door ruimtegebrek niet in haar artikel zijn opgenomen. Zij verwijst mensen die vragen naar alternatieven voor Triple P altijd naar meerdere opties, waar Geweldloos Communiceren er altijd een van is.
Het lijkt mij geweldig om eens met een Triple P deskundige in gesprek te gaan, het liefst op een podium voor een volle zaal of via een interview in de media. Mocht dit idee je inspireren en komen er concrete mogelijkheden bij je op om dit te realiseren, dan houd ik me aanbevolen. (info@justinemol.nl)

Geweldloze Communicatie Festival
Op 8 en 9 februari 2013 wordt voor de vijfde keer het Geweldloze Communicatie festival gehouden in Rotterdam. De vrijdagmiddag is speciaal voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs (ik zal dan een workshop geven over Opvoeden in Vertrouwen) en de zaterdag is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met GC of nieuwe inspiratie wil opdoen en zijn kennis wil verdiepen. Meer informatie en mogelijkheid tot opgeven vind je hier.

Boeken en artikelen
Er zijn nieuwe vertalingen uit van twee van mijn boeken. ‘De giraffe en de jakhals in ons’ is naast in het Duits nu ook verschenen in het Engels als The giraffe and jackal within, with a foreword by Marshall Rosenberg. Het boek kan besteld worden via swppublishing of via www.bol.com.

‘Opgroeien in vertrouwen’ heeft nu naast een Nederlandse, Engelse, Duitse, Zweedse en Poolse ook een Italiaanse versie, Crescere nella Fiducia, isbn 978-88-97623-53-3.

Het tijdschrift PIP (Pedagogiek in de Praktijk) komt op 13 februari met een themanummer over Communicatie met Kinderen. Een van de artikelen is van mijn hand en krijgt als titel mee: van normen naar waarden.

Kåre Landfald
De grondlegger van zen-coaching schrijft het volgende over het maken van keuzes. Wellicht heb je hier iets aan bij het maken van plannen voor het nieuwe jaar…

Soms, als we denken dat een beslissing die we maken voor het leven is – waar te gaan wonen, een loopbaan, een levenspartner etc. – , raken we zo geobsedeerd door het feit dat we moeten beslissen dat het besluiten zelf heel moeilijk wordt. We blijven maar heen en weer denken. In de meeste gevallen, ook bij veel van de ‘grote’ beslissingen, kunnen we ons besluit echter eenvoudig baseren op wat het lichtst voelt op dit moment. We kunnen namelijk een nieuw en ander besluit nemen als de innerlijke en uiterlijke omstandigheden veranderen, of wanneer ons inzicht in de situatie groeit.

We hoeven niet zoveel na te denken om goede beslissingen te nemen. We kunnen de basisvragen die hier onder staan van moment tot moment blijven gebruiken totdat het een gewoonte wordt op deze manier door het leven te navigeren. We kunnen het bij grote èn kleine beslissingen gebruiken – Wat voor baan zou ik willen? èn Wat voor eten zal ik klaarmaken?

 1. Welke wezenlijke kwaliteiten zijn belangrijk voor jou in het leven?
 2. Waar wil je nu/vandaag een beslissing over nemen?
 3. Welke opties zie je? (inclusief de optie om voor dit moment niets te doen)
 4. Bij iedere optie:
  • a. Stel je voor hoe het eruit zou zien en hoe het zou zijn voor jou en de ander als je deze optie koos.
  • b. Neem waar of je lichaam ontspant en lichter voelt bij deze optie of juist samentrekt en zwaar voelt.
 5. Kies de lichtere optie die meer ruimte geeft – gewoon omdat het mogelijk is dat te doen.

Meer informatie over zen-coaching vind je op www.zen-coaching.com.