Justine Mol
    • AbonnerenTIJD VOOR GROK

TIJD VOOR GROK

Een workshop om jezelf en anderen beter te begrijpen aan de hand van het GROK spel

Grok brengt beweging in vastgelopen communicatie 

Met GROK leer je je minder te ergeren, verdedigen en anderen te overtuigen. De houding, waarmee je anderen benadert, verandert. Je gaat je gevoelens en behoeften ontdekken en  onder woorden brengen. Van daaruit ga je op zoek naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. En misschien ga je inzien dat het al genoeg is elkaar te horen en vertrouw je erop dat de oplossing zich vanzelf zal aandienen, straks of morgen of volgende week. 

Grok verandert je beeld van anderen en leert je meer over jezelf 

GROK is een kaartspel, gebasseerd op Nonviolent Communication van Marshall Rosenberg. Justine Mol, auteur van diverse boeken over Geweldloze Communicatie, haalde het spel uit Amerika naar Nederland en gaf het, in samenwerking met Earthgames, een nieuwe vorm.

Het GROK spel vraagt om een introductie. In een GROK workshop raak je vertrouwd met het spel en ontdek je hoe en waar je het kunt inzetten. Het spel wordt gebruikt in professionele settings zoals teamgesprekken, functioneringsgesprekken, training en coaching, intervisiegesprekken en ook in de privé sfeer.

De workshops worden gegeven door Justine Mol. Justine biedt een veilige sfeer waarin het doordringen tot de kern vanzelfsprekend wordt. Een GROK workshop is een hartverwarmende manier van kennis maken met Geweldloos Communiceren. Justine Mol (1949) is trainer, zen-coach en auteur. Meer over haar en haar werk vind je op www.justinemol.nl . 

Praktisch:

GROK workshops worden gegeven op locatie en duren één dagdeel.

Wil je een GROK workshop organiseren? Mail of bel dan naar Suzan Tolsma, suzan@justinemol.nl of 06 4216 4110.

Kijk op www.earthgames.nl voor data van GROK workshops met een open inschrijving. Er staan 2 workshops gepland en wel op 20 november 2013 en 23 januari 2014. 

Reacties van GROK workshop deelnemers:

“Het is leuk om samen aan de slag te gaan met verruimender communiceren. De diverse oefeningen zijn eye-openers en triggeren persoonlijke diepgang. De GROK workshop heeft nog lange tijd in mijn hoofd nagesudderd, zowel in werksituaties als ook in privé omstandigheden. Mijn communicatie ondersteunt effectiever het bereiken van mijn doel.”

Maddy Kloet, aandachtfunctionaris jonge mantelzorgers Arnhem

GROK heeft al op vele plaatsen inspirerend en ondersteunend gewerkt. Op familiefeestjes ontstonden hierdoor naast persoonlijk contact verdiepende gesprekken. In coachings en therapeutische behandelingen had het kiezen of geven van behoeftekaartjes een waardevolle rol. In groepstrainingen ontstond een verhelderend en emotioneel zuiverend proces door het werken in groepjes met GROK. 

Kees L Blase, directeur Landelijk Centrum Stressmanagement en oprichter opleidingscentrum HartFocus

“Het GROK spel heeft mij geholpen neutraal te blijven in een conflict. Het nodigt beide partijen uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gevoelens en behoeften.”

Vertrouwenspersoon bij de belastingdienst

Zaken worden emotioneel vaak zo complex dat er schijnbaar geen uitweg meer is. Dit leidde eens bijna tot een geweldsdelict. We hebben met het GROK spel prominente emoties en minder prominente emoties onderscheiden en zijn op basis van de prominente emoties op zoek gegaan naar de behoefte daaronder. Dit vond plaats in een sterk verscheurd team. Het was een stap naar onderlinge verbinding. 

Martin Pragt

Intervisiebegeleider/trainer/coach