In 2009 I offer a training for Coaches in Nonviolent Communication of 5 blocks of 2 days. This training is in Dutch.

I see coaching as a quality of listening, reflecting and supporting that brings clients to their authentic self, gives them clarity about who they want to be and how they want to manifest themselves.OPLEIDING COACHEN MET GEWELDLOOS COMMUNICEREN

Coachen en GC: een krachtige combinatie

Vaak wordt coachen gezien als het toepassen van bepaalde ‘tools’, waarmee je mensen beter kunt laten presteren. Hiermee wordt echter maar een gering deel van het potentieel van mensen aangesproken.

Wij zien coaching als het ondersteunen van mensen bij het nemen van de regie over hun eigen leven. Luisteren met maximale betrokkenheid en optimale distantie, en een houding van acceptatie en mededogen zijn wezenlijk voor de coachhouding die je in deze opleiding ontwikkelt. Je leert o.a. mensen in contact brengen met wat er in hen leeft aan gevoelens en behoeften. Dat vereist dat de coach verbinding kan maken, weet wat er in hemzelf leeft en dat hij heeft geleerd hoe hij zelf functioneert en zich optimaal dienstbaar kan maken aan het proces van zijn coachee. Je leert de diepere vraag achter de vraag herkennen, zodat je coachee beter de essentie van zijn probleem of wens kan bereiken.

Deze coachhouding vinden we bij uitstek terug in Geweldloze Communicatie en we zien een natuurlijke wisselwerking tussen deze twee terreinen. Deze manier van verbinding maken voegt veel diepgang toe aan een breed scala van beroepen: coach, trainer, manager, leraar, begeleider, arts, therapeut, ouder, hulpverlener, dienstverlener.

Voor wie?

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan verschillende leervragen, streven wij naar een homogene groep wat betreft aanvangsniveau en ontwikkelvragen. Daarom sturen we de deelnemers van tevoren een aantal vragen over de leervraag, de vertrouwdheid met Geweldloos Communiceren en de ondergrond op het gebied van coachen.

De leergang is geschikt voor:

  • coaches die geweldloos communiceren willen toevoegen aan hun vaardigheden. De nadruk ligt hierbij op verdieping: hoe breng ik een coachee zo goed mogelijk in contact met wat er in hem leeft en hoe ontwikkel ik mezelf als helpend instrument?
  • mensen die al (enigszins) vertrouwd zijn met geweldloos communiceren en coach willen worden of de coach in hen willen inzetten in hun werk. Met deze leergang wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling tot professioneel coach, terwijl mensen met begeleidende taken (diverse vormen van dienstverlening, zorg, hulpverlening) zullen ervaren dat hun werkwijze aan effectiviteit en kwaliteit wint.
  • mensen die met mensen werken (onderwijs, zorg, management) en hun coachvaardigheden willen uitbouwen. In de opleidingen maken we onder andere gebruik van zen-coaching, intuïtief coachen en chi cong.

In de leergang maak je onder andere kennis met zen-coaching, intuïtief coachen en de rol van empathie.

Inhoud van de leergang

Coaching krijgt aandacht op de volgende gebieden:

– bewustzijn van waarden, kwaliteiten, passie

– bewustzijn van de ontwikkeling van de coach als mens en als intrument

– coachhouding

– coachvaardigheden

– ethiek en grenzen

Geweldloos Communiceren wordt uitgediept op de volgende gebieden:

– het model met de vier elementen van GC

– omgaan met agressie

– feedback geven en vragen

– ‘scary honesty’, open zijn over moeilijke boodschappen en het verwerken daarvan

– uiten van dankbaarheid; vieren en rouwen

Praktische informatie

De leergang bestaat uit zeven dagen van 9.30 tot 17.30 uur. Er is ook een leergang mogelijk van drie blokken van 2 dagen plus een avond. We werven geen losse deelnemers maar bieden de leergang uitsluitend aan op verzoek van een reeds gevormde groep. Samen zoeken we dan naar een geschikte plaats en tijd.

Trainers zijn Justine Mol en Steef Athmer. Beiden zijn actief als trainer Geweldloos Communiceren, coach en procesbegeleider. Hun aanpak is complementair, zodat je je visie verder kunt verdiepen en een breder perspectief krijgt aangereikt. Hierdoor komen deelnemers met verschillende leerstijlen aan hun trekken.

De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers, zodat er volop persoonlijke aandacht is. Met een intervisiegroepje werk je simultaan aan je eigen ontwikkeling als coach. De leergang bevat daarnaast twee supervisiegesprekken (één op één  met een trainer),. Na ieder blok maak je een logboek met o.a. verslagen van gevoerde coachgesprekken, waarop je van de trainers per e-mail feedback krijgt.

Prijs van de leergang

Particuliere deelnemers: € 2.750 inclusief BTW, verblijf, dranken en (biologische) lunches

Zakelijke deelnemers*: € 3.285 exclusief BTW, inclusief verblijf en (biologische) lunches

*onder zakelijke deelnemers verstaan wij degenen die de leergang vergoed krijgen door hun werkgever of die de kosten als beroepskosten kunnen afboeken.

Data

De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Wil je meer informatie en/of aanmelden dan kun je contact opnemen met

Justine Mol 0618455864, justineantoinettemol@gmail.com

Steef Atmer 0575515860, 0644347140, office@athmer.nl , www.athmer.nl