Zoek je naar vrede in jezelf en met je omgeving? Streef je naar gelijkwaardigheid in je relaties en wil je verantwoordelijkheid nemen voor jouw aandeel daarin? Dan is geweldloos communiceren misschien iets voor jou…

Jij bent uniek.

Jij bent een mens, net als alle andere mensen en toch ben jij uniek.

Er is geen mens op de hele wereld die zo waarneemt, denkt, voelt, wenst en handelt als jij.

Jij leeft samen met andere mensen.

Je praat met ze,

je raakt ze aan,

je eet met ze,

je speelt met ze

en je werkt met ze.

Kun jij je eigenheid bewaren èn je verbinden met andere mensen?

Ben jij ook voortdurend aan het zoeken hoe je dat doet?

Hoe je voor jezelf opkomt op een respectvolle manier?

Hoe je je boosheid uit zonder de ander de schuld te geven?

ENGLISH

Are you looking for peace within yourself and with your environment? Are you striving after equality in your relationships and do you want to take responsibility for your share in them? Then Nonviolent Communication might be a support to you…

You are unique.

You are a human being, just like all other human beings and at the same time you are uniqe.

In the whole world there is no one who observes, thinks, feels, wishes and acts like you.

You live together with other people.

You talk with them,

you touch them,

you eat with them,

you play with them

and you work with them.

Can you keep your individuality ànd connect with others?

Are you also continuously exploring how you do this?

How you stand up for yourself in a respectful way?

How you express your anger without blaming the other person?