ZEN-COACHING is een concept ontwikkeld door Kåre Landfald. Hij verzamelde en doorleefde de leringen van verschillende spirituele leermeesters o.a. Marshall Rosenberg, Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas en Osho. Hieruit ontstond een vorm van coaching, waarbij de kracht zit in de bescheiden opstelling van de coach. De cliënt zit als het ware achter het stuur van zijn of haar leven en de coach zit ernaast.

Kåre nam het initiatief tot een Zen-Coaching opleiding en een Zen-Coaching Community in Skandinavia.

Zen-Coaching is…

 • thuis komen in jezelf
 • innerlijke processen onderzoeken
 • het leven vieren en betreuren
 • rust en bewustzijn zijn één
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven
 • meditatie met een direct merkbaar effect
 • vreedzame stilte
 • voor dit moment toelaten wat er is, zonder iets te willen veranderen
 • accepteren wat er gebeurt, in en buiten jezelf, met een open belangstelling
 • helend zonder een therapie te zijn

In Zen-Coaching zit een kwaliteit van luisteren waar de cliënt zich veilig bij voelt, zodat hij of zij zijn of haar gedachten en patronen kan onderzoeken om daar helderheid in te krijgen; Zen-Coaching biedt ruimte om te voelen en door emoties te gaan. In Zen-Coaching leert de cliënt verwarring en niet-weten uit te houden en zo te komen bij bewustwording van innerlijke processen. Door toe te laten wat er is, zal een innerlijke verschuiving plaatsvinden totdat de cliënt in contact komt met zijn of haar essentie. Daar aangekomen ondersteunt de coach het vinden van nieuwe wegen om met de aanwezige uitdaging om te gaan.

Verscheidene ‘technieken’ kunnen worden voorgesteld om het proces te ondersteunen, zoals focussen, rollenspel, visualiseren. De belangrijkste ‘techniek’ is te zijn met wat er is.

In een aantal sessies wordt gewerkt aan de groei van de verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn of haar eigen leven, dus voor zijn eigen gedachten, gevoelens en de vervulling van behoeften.

Justine geeft coachingsessies van één uur, face to face, of via de telefoon of Skype.

De kosten zijn € 70 per uur (geen btw)

Voor meer informatie zie www.zen-coaching.com.

ZEN-COACHING is a concept developed by Kåre Landfald. He gathered and digested the teachings of several spiritual masters a.o. Marshall Rosenberg, Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas and Osho.

ENGLISH

Kåre initiated a Zen-Coaching training school and a Zen-Coaching community in Skandinavia.

Zen-Coaching is:

 • coming home in yourself
 • exploring inner processes
 • celebrating & mourning life
 • rest as awareness
 • taking responsibility for your own life
 • instant meditation
 • peaceful silence
 • for the moment allowing what is, without wanting to change anything
 • accepting what is happening, inside and outside, with an open curiosity
 • healing without being a therapy

Zen-Coaching has a quality of listening that creates a safe space for the coachee to explore his or her own thoughts and patterns, and to get clarity, to feel and go through emotions.

In Zen-Coaching the coachee learns to stay with confusion and not-knowing in order to move towards consciousness of inner processes. By allowing what is, an inner shift will take place until the coachee comes into contact with his or her essence. From that place the coach gives support in finding new ways to deal with the present challenge.

To support the process several ‘techniques’ can be suggested like focusing, role-play, visualisation. The most important ‘technique’ is being with what is.

In a number of sessions the coachee grows into taking responsibility of his or her own life, in the sense of thoughts, feelings and the fulfilment of needs.

Justine gives coaching-sessions of one hour, face to face, or by telephone or Skype.

After a introductory session of one hour you can choose for a series of 5 or 10 sessions, the first of which takes 2 hours.

The costs are € 70 per hour.

For more information see www.zen-coaching.com.