OPGROEIEN IN VERTROUWEN (2005)/GROWING UP IN TRUST (2008)

Raising children without punishment and rewards
Can you rase children and put boundaries without punishing and rewarding them? Yes, that is possible. Rewarding and punishing are forms of manipulation. That is the starting point of this book. By rewarding a child with a candy you hope that the child will behave ‘well’ again next time. The result is however that children show certain behavior to deserve candy, not from inner motivation. When we replace rewards by appreciation, showing interest and stimulation, the inner motivation can return. Children who grow up without being punished or rewarded live in the now, dare to make mistakes, stay open and curious, have selftrust and when something fails they peacefully explore how it can be done differently.

Arun Ghandi & Justine Mol

This book has been written to inspire parents, teachers, groupleaders, nurses and everyone else who works or lives with children. It explains and gives examples and alternatives for rewards and punishment. Every chapter ends with exercise. This also makes the book suitable for students. On May 21st 2009 Justine handed her book Growing up in Trust to Arun Gandhi, the grandson of Mahatma Gandhi. He and his wife saved 127 babies from the streets in India and arranged their adoption in India and all over the world. Since 20 years he lives in America and teaches nonviolence in the field of education at the university. In May 2008 this book was published in English as Growing up in Trust by O-Books. It was also translated into Polish as Dorastanie W Zaufaniu and into German as Aufwachsen in Vertrauen by Junfermann Verlag.

THE GIRAFFE AND JACKAL WITHIN (2007)

Justine Mol: The Giraffe and Jackal Within

Marshall B. Rosenberg, the founder of Nonviolent Communication, chose two animals to help convey his ideas with power and clarity: the jackal and the giraffe. They represent two qualities in us. The jackal is result-oriented, judgmental and authoritarian. The giraffe is both gentle and strong, regarding whatever comes up with kindness, communicating from his heart and seeking connection and clarity. In The Giraffe and Jackal Within, Justine Mol makes it clear that it is possible to accept and give space to the jackal, while at the same time, out of a deep desire to contribute to happiness and peace for all, being able to be a giraffe. The giraffe helps the jackal to express himself, so his ruthlessness can transform into compassion. Justine describes the characteristics of the jackal and giraffe sides of us, gives us tips and examples of how people speak in their jackal and giraffe moments. An inspirational book in which the reader can experience what Nonviolent Communication consists of. Justine Mol writes, trains and coaches in the spirit of Nonviolent Communication according to the ideas of Marshall Rosenberg. She has also written Growing up in Trust: Raising Kids without Rewards and Punishment.

OP ZOEK NAAR DE KLEINE GIRAF (2008). IN SEARCH OF THE LITTLE GIRAFFE

In May 2008 the booklet Op Zoek naar de Kleine Giraf was published. I was one of the creators of this book which is part of a project on elementary schools in the Netherlands. It contains stories and exercises for children from 8 to 10.

VOORBIJ SCHULD EN ONSCHULD (2017)

DE GESTOLEN JAREN (2015)

Justine Mol: De Gestolen jaren

Sommige dingen zijn zo bizar en pijnlijk dat niemand ze hoopt mee te maken. Justine Mol schreef een intrigerend en boeiend docudrama dat meer is dan een liefdesverhaal. Zij laat zien dat iemands leven in een drama verandert op het moment dat rechters niet goed opletten. In januari 2002 wordt Henk Haalboom opgepakt omdat hij verdacht wordt van de moord op Pim Overzier. Na een lang proces wordt hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Maar is Henk wel verantwoordelijk voor de dood van Pim en is het wel een moord? In 2006 begint Justine Mol hem te bezoeken als vrijwilliger van Humanitas. Henk en Justine worden elkaars maatjes door dikke muren en dunne telefoonlijnen. Duidelijk wordt wie Henk is, wat hij meemaakt in de gevangenis en hoe hij overleeft zonder zijn integriteit en innerlijke vrijheid te verliezen. Justine laat ook zien hoe advocaten Knoops en Acda werken aan een nieuw proces om de ware toedracht boven water te krijgen. Krijgt Henk de kans dit drama achter zich te laten en een liefdevol leven te gaan leiden waarin gerechtigheid een plaats heeft gevonden? Het boek is te koop via de boekhandel of u kunt het online bestellen via Uitgeverij Aspekt.

IK WERD OVERVALLEN

Geweldoos antwoord op geweld ’s Ochtends word ik wakker en glimlach. Vierentwintig gloednieuwe uren liggen voor me. Ik neem mij vóór ieder moment ten volle te levenen met mededogen naar alle levende wezens te kijken.

uit Adem in, adem uit van Thich Nhat Hahn.

Artikel Stentor

Dit las ik op de ochtend van 22 november 2011, een paar uur voordat ik overvallen werd in mijn huis, vastgebonden, verwond en beroofd. Ik schreef hierover een boekje ‘Ik werd overvallen, geweldloos antwoord op geweld‘, dat vanaf 3 februari te koop is (48 pagina’s, € 7,50) . Het is mijn intentie mensen te inspireren tot een houding en de daarbij passende taal van mededogen en verbinding, wat er ook gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat die ons gelukkiger en onze samenleving gezonder zullen maken Lees ook het interview over mijn verhaal en het boek in de Stentor van 28 januari jongstleden.

GEWELDIG COMMUNICEREN MET JONGEREN

Veel volwassenen willen hun communicatie met jongeren verbeteren. Ze hebben genoeg van de ruzies, maar weten niet hoe ze het anders aan kunnen pakken. Of misschien zijn er al geen ruzies meer en heeft iedereen zich in zijn eigen wereldje teruggetrokken. Geweldig Communiceren met jongeren laat zien dat het mogelijk is oude patronen los te laten en echt contact te leggen met jongeren. Het boek is gebaseerd op de ideeën van Marshall Rosenberg. Het illustreert de theorie en praktijk aan de hand van het verhaal van Evelien, die alles zo zat is dat ze van huis wegloopt en school voor gezien houdt. Justine Mol schreef Geweldig Communiceren met jongeren voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met hun eigen kinderen of met andere jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar.

GEWELDIG COMMUNICEREN VOOR JONGEREN

Soms sta je ‘uit’. Het interesseert je niet wat een ander wil. Dan kun je pijnlijke dingen doen of zeggen zonder het in de gaten te hebben. En soms doe je het zelfs expres. Als je ‘aan’ staat, weet je wat je voelt en nodig hebt, wat je wel of niet wilt. En heb je ook oog voor anderen. Leren de knop te vinden waarmee je jezelf van ‘uit’ weer ‘aan’ kunt zetten, daar gaat dit boek over. Dit boek is geschreven voor jongeren tussen de dertien en twintig jaar die genoeg hebben van ruzie en onbegrip en nieuwsgierig zijn naar een andere manier van communiceren. Het boek kan ook gebruikt worden in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs en op mbo’s en hbo’s waar opgeleid wordt tot werken met jongeren.

DE GIRAF EN DE JAKHALS IN ONS (2007)

Marshall Rosenberg koos twee dieren om zijn ideeën krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals en de giraf. Zij staan symbool voor twee kwaliteiten in ons. De jakhals is doelgericht, dwingend en autoritair; de giraf staat voor communiceren vanuit je hart en zoekt naar verbinding en helderheid. Ik wil  duidelijk maken dat het mogelijk is de jakhals te accepteren en ruimte te geven, en tegelijkertijd giraf te willen zijn, vanuit een diepe wens bij te dragen aan geluk en vrede voor iedereen. Ik beschrijf de jakhalzekanten en giraffeneigenschappen, geef tips en laat mensen aan het woord in giraf- of jakhalsmoment. Een inspirerend boek waarin de lezer ervaart wat geweldloos communiceren inhoudt.

OP ZOEK NAAR DE KLEINE GIRAF (2008)

In mei 2008 verscheen het boekje Op Zoek naar de Kleine Giraf, een productie van Stichting de Kleine Giraf. In mei 2010 kwam de herziene versie uit. De bewerking werd uitgevoerd door José Boone en Justine Mol. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8 tot 10 jaar èn voor volwassenen die – in welke vorm dan ook – samen met kinderen willen werken aan Geweldloos Communiceren. Er staan verhalen en bijbehorende oefeningen in, en voor de volwassenen iets over de achtergronden van Geweldloos Communiceren. Het boekje kost € 9,95 (reductie bij grotere aantallen) en is te bestellen via www.dekleinegiraf.nl. Vertaald door Justine Mol – Hart Focus: inzicht in de samenwerking van hart en brein – Kinderen leren hun hart te gebruiken van Doc Children Beide boeken zijn te bestellen via www.aps.nl.

OPGROEIEN IN VERTROUWEN (2005)

Opvoeden zonder straffen en belonen… Kun je kinderen opvoeden en grenzen stellen zonder hen te straffen of belonen? Ja, dan kan. Belonen en straffen zijn vormen van manipulatie. Dat is het uitgangspunt van dit boek.Door een kind te belonen met een snoepje, hoop je dat het kind zich een volgende keer weer ‘goed’ gedraagt. Het resultaat is echter dat kinderen bepaald gedrag vertonen om snoepjes te verdienen, niet vanuit een innerlijke motivatie. Als we belonen vervangen door waarderen, belangstelling tonen en stimuleren, kan die innerlijke motivatie weer terugkomen. Kinderen die opgroeien zonder straffen en belonen, leven in het nu, durven fouten te maken, blijven nieuwsgierig en open, hebben zelfvertrouwen en als iets mislukt gaan ze rustig ontdekken hoe het anders kan.

Arun Ghandi & Justine Mol

Dit boek is geschreven ter inspiratie van ouders, leerkrachten, groepsleiders, verplegers en eigenlijk iedereen die te maken heeft met kinderen. Het geeft uitleg en voorbeelden en gaat uitgebreid in op alternatieven voor belonen en straffen. Ieder hoofdstuk eindigt met oefeningen. Dit maakt het boek ook zeer geschikt voor studenten. Op 21 mei 2009 overhandigde Justine haar boek Growing up in Trust aan Arun Gandhi, de kleinzoon van Mahatma Gandhi, nadat hij in gesprek was geweest met kinderen van de democratische school Aventurijn in Loenen (G). Gandhi zet zich in voor het welzijn van de kinderen in India en doceert op een universiteit in Amerika over geweldloosheid in het onderwijs. In augustus 2008 verscheen de vierde druk. In mei 2008 verscheen dit boek in het Engels als Growing up in Trust bij O-Books. In september 2008 kwam het in het Duits uit als Aufwachsen in Vertrauen bij Junfermann Verlag.